BM01(BRVT) – 2016

By Tháng Tám 9, 2017 proo No Comments

Bàn giao và hướng dẫn sử dụng máy đào bánh xích, máy xúc lật bánh lốp CASE đến khách hàng.
Leave a Reply