HP01(HCM) – 2017

By Tháng Tám 9, 2017 proo No Comments

Bàn giao xe lu rung CASE đến công trường của khách hàng, máy xây dựng công trình CASE vinh dự được khách hàng lựa chọn để phục vụ nhu cầu công việc.

Leave a Reply