Dự án tiêu biểu

Nhờ vào uy tín và chất lượng của sản phẩm, những chiếc xe nhà CASE đã được đem đến để phục vụ những dự án lớn, trọng điểm quốc gia.