Ngoài dòng sản phẩm CASE mới 100%, Chúng tôi còn triển khai thêm mãng sản phẩm qua sử dụng các thương hiệu như: Komatsu, Kobeco, Hitachi, … nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của Quý khách hàng!

Sản phẩm đã qua sử dụng

CASE 521F (2016)

Sản phẩm đã qua sử dụng

CASE 621D (2007)

Sản phẩm đã qua sử dụng

CASE 660 (1995)

Sản phẩm đã qua sử dụng

CASE 850G (1999)

Sản phẩm đã qua sử dụng

CASE CX210B (2007)

Sản phẩm đã qua sử dụng

Komatsu PC350LC-8 (2007)

Sản phẩm đã qua sử dụng

Kubota RX-403S (2006)

Sản phẩm đã qua sử dụng

Vi040-5B (2008)

Sản phẩm đã qua sử dụng

Yanmar B3-6 (2007)

Sản phẩm đã qua sử dụng

Yanmar B4-6 (2007)

Sản phẩm đã qua sử dụng

Yanmar B6-6 (2007)

Sản phẩm đã qua sử dụng

Yanmar B7-3 (2000)